En ny my(s) historia

EN NY MY(S) HISTORIA av Åsa Bonelli

Uppläsare Malin Molin

”En ny My(s) historia” är som titeln säger riktigt mysig. Där har miljöerna fått lite mer plats och fler karaktärer presenteras. My har vuxit så pass mycket att i denna bok ligger inte allt fokus på hennes egna tillvaro utan här får även andras berättelser synas. Bonelli lyckats vidareutveckla Mys karaktär samtidigt som hon väver in andras och låter My fortsätta att växa med ansvaret som en hundgård ger.

Den här boken föll mig ännu mer i smaken än den första. Eftersom My visar på en sida som är mer ”vuxen” och ligger närmare mig själv. Men hennes drypande ironiska dialog har inte glömts bort. I och med en introduktion av en annan karaktär flödar tonårs-ironin och de tvära kasten i känslostormar. En mycket bra andra bok av Åsa Bonelli helt enkelt!!! Malin Molin har även denna gång gått in i rollen som My och hon gör det med en lika självklar bravur!


Betyg: 4,2/5,0
Längd: 5h 6min
Utgivare: Word Audio Publishing

Share: